Kệ chứa hàng

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)
Hiển thị:

Kệ sắt 4 tầng KV410104 (R400xD1000xC1000)

Kệ sắt đa năng 4 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 1000mm x 4 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

975.000 VNĐ

Kệ sắt 4 tầng KV410204 (R400xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 4 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 2000mm x 4 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.165.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 310155 (R300xD1000xC1500)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 300mm x Cao 1500mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.134.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 510205 (R500xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 500mm x Cao 2000mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.537.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 610305 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.957.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 410206 (R400xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 2000mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.549.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 610156 (R600xD1000xC1500)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 1500mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.938.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 610306 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

2.229.000 VNĐ

Kệ sắt 7 tầng KV 610307 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 7 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 7 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

2.502.000 VNĐ

Kệ sắt 8 tầng KV 610308 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 8 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 8 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

2.775.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)