Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Kệ sắt 4 tầng KV410104 (R400xD1000xC1000)

Kệ sắt đa năng 4 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 1000mm x 4 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

975.000 VNĐ

Kệ sắt 4 tầng KV410204 (R400xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 4 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 2000mm x 4 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.165.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 310155 (R300xD1000xC1500)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 300mm x Cao 1500mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.134.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 510205 (R500xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 500mm x Cao 2000mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.537.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 610305 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.957.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 410206 (R400xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 2000mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.549.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 610156 (R600xD1000xC1500)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 1500mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.938.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 610306 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

2.229.000 VNĐ

Kệ sắt 4 tầng KV410104 (R400xD1000xC1000)

Kệ sắt đa năng 4 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 1000mm x 4 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

975.000 VNĐ

Kệ sắt 4 tầng KV410204 (R400xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 4 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 2000mm x 4 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.165.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 310155 (R300xD1000xC1500)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 300mm x Cao 1500mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.134.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 510205 (R500xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 500mm x Cao 2000mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.537.000 VNĐ

Kệ sắt 5 tầng KV 610305 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 5 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 5 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.957.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 410206 (R400xD1000xC2000)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 400mm x Cao 2000mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.549.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 610156 (R600xD1000xC1500)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 1500mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

1.938.000 VNĐ

Kệ sắt 6 tầng KV 610306 (R600xD1000xC3000)

Kệ sắt đa năng 6 tầng.Size: Dài 1000mm x Rộng 600mm x Cao 3000mm x 6 tầng mâm để hàng. Chất liệu: thép cường độ cao theo tiêu chuẩn Nhật. Được bảo vệ bề mặt bằng sơn..

2.229.000 VNĐ

Bình xịt phun sương 2 lít

Bình xịt phun sương 2 lít Chất liệu: nhựa. Xuất xứ: Việt Nam ..

38.000 VNĐ

Bộ dụng cụ 3 món

Bộ dụng cụ trồng rau 3 món cơ bản: - Cây xẻng xút đất - Cây cào đất 3 đầu - Cây xỉa soi lỗ gieo hạt Chất liệu: thép và nhựa. Xuất xứ: Việt Nam..

60.000 VNĐ 76.000 VNĐ

Cây cào đất 3 đầu

Cây cào đất 3 đầu Chất liệu: thép và nhựa. Xuất xứ: Việt Nam..

25.000 VNĐ

Cây xẻng xút đất

Cây xẻng xút đất Xuất xứ: Việt Nam..

29.000 VNĐ

Cây xỉa soi lỗ gieo hạt

Bộ dụng cụ trồng rau 3 món cơ bản: - Cây xẻng xút đất - Cây cào đất 3 đầu - Cây xỉa soi lỗ gieo hạt Chất liệu: thép và nhựa. Xuất xứ: Việt Nam..

22.000 VNĐ

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 2 KHAY - KTR47102

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 2 KHAY KTR47102 BAO GỒM: - Kệ sắt sơn tĩnh điện kích thước: R450xD700xC1000mm, để được 2 khay trồng. - 02 khay trồng thông minh kích thước: D650xR3..

807.900 VNĐ

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 2 KHAY(CÓ GIÀN LEO) - KTR47202

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 2 KHAY CÓ GIÀN LEO KTR47202 BAO GỒM: - Kệ sắt sơn tĩnh điện kích thước: R450xD700xC2000mm, để được 2 khay trồng và có thêm gi&agr..

1.035.100 VNĐ

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 4 KHAY - KTR87104

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 4 KHAY KTR87104 BAO GỒM: - Kệ sắt sơn tĩnh điện kích thước: R700xD830xC1000mm, để được 4 khay trồng. - 04 khay trồng thông minh kích thước: D650xR3..

1.214.700 VNĐ

Sản phẩm

Mới nhất

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 6 KHAY ( CÓ GIÀN LEO) - KTR137206

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 6 KHAY CÓ GIÀN LEO KTR137206 BAO GỒM: - Kệ sắt sơn tĩnh điện kích thước: R700xD1350xC1000xC2000(giàn leo)mm, để được 6 khay trồng và c&oacut..

2.249.800 VNĐ

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 2 KHAY(CÓ GIÀN LEO) - KTR47202

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 2 KHAY CÓ GIÀN LEO KTR47202 BAO GỒM: - Kệ sắt sơn tĩnh điện kích thước: R450xD700xC2000mm, để được 2 khay trồng và có thêm gi&agr..

1.035.100 VNĐ

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 6 KHAY - KTR137106

COMBO KỆ TRỒNG RAU SẠCH 6 KHAY KTR137106 BAO GỒM: - Kệ sắt sơn tĩnh điện kích thước: R700xD1350xC1000mm, để được 6 khay trồng. - 06 khay trồng thông minh kích thước: D650x..

1.692.200 VNĐ

Khuyến mãi

Bộ dụng cụ 3 món

Bộ dụng cụ trồng rau 3 món cơ bản: - Cây xẻng xút đất - Cây cào đất 3 đầu - Cây xỉa soi lỗ gieo hạt Chất liệu: thép và nhựa. Xuất xứ: Việt Nam..

60.000 VNĐ 76.000 VNĐ